หลุมฝังกลบแห่งอนาคต

ด้วยแรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์ บริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งบนเกาะ Newfoundland มีเป้าหมายที่จะปฏิวัติสิ่งที่เราทำกับขยะ สายการแยกชิ้นส่วนโมเลกุลทำงานดังนี้: อากาศและน้ำที่ปนเปื้อนจะเคลื่อนผ่านถังหลายถัง และค่อยๆ ถูกทำให้บริสุทธิ์ตลอดทาง ระหว่างถัง ที่ซ่อนจากการมองเห็น กริดของ submicroscopic ล้อเหมือนเสี้ยนขัดขวางโมเลกุลของไนโตรเจน น้ำ คาร์บอน ฟอสฟอรัส และองค์ประกอบที่มีประโยชน์อื่นๆ เมื่อจับได้ องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกส่งไปยังอ่างเก็บน้ำถัดไป และสารมลพิษจะตกค้างอยู่ตามหลัง ในที่สุด เมื่อกรวดและสิ่งสกปรกทั้งหมดถูกขจัดออกไป...