LEGO Star Wars The Skywalker Saga รีวิว

LEGO Star Wars The Skywalker Saga นำ TT Games กลับสู่ IP ที่เริ่มต้นทั้งหมด ด้วยสัมผัสสมัยใหม่ที่ทำให้เกมนี้เป็นมากกว่าการหล่อดอก LEGO Star Wars: The Skywalker Sagaนำ DNA...