TikTok และ UN Women เปิดตัวศูนย์กลางในแอปเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

การเรียกร้องร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักและยุติมัน TikTok ได้เปิดตัวแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงด้วยศูนย์กลางข้อมูลใหม่ในแอป แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียควบคู่ไปกับ UN Women and Violence Against Women and Girls (VAWG) NGOs ทั่วโลกตั้งใจที่จะให้อำนาจและให้ความรู้แก่ชุมชน TikTok เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ รวมถึงการยินยอม ความปลอดภัย และบรรทัดฐานทางเพศที่เป็นอันตราย...