5 ภัยพิบัติทางทะเลที่คุณอาจไม่รู้

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซากเรืออัปปางที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์และไม่ค่อยมีคนรู้จัก 1. The Wilhelm Gustloff (1945): เรืออับปางที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2488 มีผู้เสียชีวิตราว 9,000 คนบนเรือเดินสมุทรของเยอรมันลำนี้หลังจากที่เรือดำน้ำโซเวียตตอร์ปิโดและจมลงในน่านน้ำที่เย็นจัดของทะเลบอลติก เรือ Gustloff ซึ่งตั้งชื่อตามผู้นำนาซีในสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกลอบสังหารในปี 2479 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือสำราญสำหรับโครงการ “Kraft...